Yarışma Katılım Koşulları

  1. Yarışmaya Katılım Koşulları
  • Yarışma, üniversite öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir. 
  • Katılımcılar Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı herhangi bir üniversitede lisans veya lisansüstü öğrencisi olmalıdır.
  • Farklı disiplinlerden yüksek öğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulması teşvik edilmektedir. 
  • Yarışmacıların akademik danışmanları olabilir.
  • Yarışmaya katılacak kişilerin jüri üyeleri ve raportörler ile 1. derece yakınlığı bulunan kişiler katılamaz. 
  • Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışma, organizasyon ve çalışmada yayımlannış/sergilenmiş çalışmalar katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde proje yarışmadan çıkarılır. 
  • Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin Öğrenci Belgesi İbraz etmeleri gereklidir.

Şartname Bedeli 

  • Şartname bedeli olan 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Vakıfbank Türkiş Şubesi (906)  IBAN: TR 46 0001 5001 5800 7308 2156 00 no’lu hesabına 30 Eylül 2023 tarihine kadar yatırılarak dekontu isim, telefon, e-posta ve adres ile birlikte itskv.yarisma@gmail.com  e-posta adresine gönderilecektir. 
  • Dekontun açıklama kısmına “bağış” yazılması gerekmektedir.